Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

UV-Vis absorpčná spektrofotometria

Varian Cary 100 Bio spektrofotometer

Varian Cary 100 Bio

Specord S 300 UV VIS spektrofotometer

Specord S 300 UV VIS

UNICO spektrofotometer

UNICOViac informácii...