Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Zamestnanci katedry

Učitelia

Externí zamestnanci

Ostatní zamestnanci

Doktorandi

  • Mgr. Mária Suváková
  • RNDr. Monika Hudačová
  • RNDr. Roland Sůra
  • Mgr. Lukáš Trizna
  • Mgr. Kristína KrochtováViac informácii...