Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Konferencie


XXVII. Biochemická medzinárodná konferencia "XXVII. Biochemistry congress"

Konferencia sa koná vo Vysokých Tatrách 10.-13. septembra 2023. Viac informácii...