Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Kontakt

Katedra biochémie
Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Moyzesova 11
041 54 Košice

tel.: 055 / 622 35 82, 055 / 622 26 10-15
fax: 055 / 622 21 24

e-mail: kbch@upjs.sk
web: http://biochemistry.science.upjs.sk


Zväčšiť mapu