Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Patobiochémia

 1. Patobiochémia -- náplň, význam a prínos v liečebno -- preventívnom procese.
 2. Poruchy metabolizmu cukrov, diabetes melitus, diagnostika, vyšetrenie diabetika.
 3. Poruchy metabolizmu lipoproteínov, vzťah k rozvoju arterosklerózy.
 4. Poruchy metabolizmu animokyselín a bielkovín.
 5. Poruchy metabolizmu nukleových kyselín.
 6. Moč, tvorba moču za patologických podmienok.
 7. Vyšetrenie moču pri funkčných a organických ochoreniach obličiek.
 8. Gastrointestinálny trakt.
 9. GIT -- pečeň, poruchy proteosyntézy, detoxikácie, vyšetrenie integrity hepatocytov, typy ikterov.
 10. Poruchy metabolizmu svalov kostrových a srdcového, diagnostika akútneho infarktu myokardu.
 11. Poruchy metabolizmu kostí, osteoporóza.
 12. Hormóny -- hyper a hypopituitarizmy.
 13. Poruchy acidobázickej rovnováhy.Viac informácii...