Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Klinická biochémia

 1. Klinická biochémia -- náplň, význam a prínos v liečebno -- preventívnom procese.
 2. Metabolizmus cukrov -- všeobecne, metabolizmus glukózy.
 3. Metabolizmus tukov -- všeobecne, metabolizmus lipoproteínových častíc in vivo.
 4. Metabolizmus bielkovín -- všeobecne.
 5. Metabolizmus nukleových kyselín.
 6. Moč, tvorba moču za fyziologických podmienok. Vyšetrenie a vyhodnotenie vyšetrenia moču.
 7. Gastrointestinálny trakt -- vyšetrenie slín, žalúdočnej šťavy, duodenálnej šťavy a stolice.
 8. GIT -- pečeň, funkcia a vyšetrovacie prístupy.
 9. Metabolizmus svalov kostrových a srdcového, vyšetrovacie možností.
 10. Metabolizmus kostí, vyšetrovacie možnosti.
 11. Hormóny -- rozdelenie, mechanizmus účinku, regulácie, hormóny hypotalamu a hypofýzy.
 12. Hormóny štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Hormóny drene a kôry nadobličiek.
 13. Acidobázická rovnováha.Viac informácii...