Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Praktikum z biotechnológie

Odbor: CH Ročník: prvý ročník, magisterský stupeň Semester: zimný Rozsah: 0/4

 1. Zásady bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu
 2. Alkoholové kvasenie
 3. Rozbor technického pektínu, príprava džemu
 4. Mlieko, pasterizácia mlieka
 5. Analýza mlieka, mliečne kvasenie
 6. Príprava kyslomliečných výrobkov a syra
 7. Oxid siričitý ako konzervačný prípravok
 8. Antioxidačné pôsobenie vitamínu C na cytochróm c
 9. Bakteriocíny
 10. Kozmetika
 11. Potravinové farbivá, spektrálna analýza potravínViac informácii...