Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Biotechnológia

 1. Biotechnológia. Význam, metódy a oblasti využitia. Surovinová základňa. Kultivácia, kultivačné zariadenia. Substráty pre biotechnologické procesy.
 2. Vypracovanie biotechnologických procesov . Konzervácia produkčných kmeňov. Poloprevádzkový, inokulačný a produkčný stupeň. Izolácia produktov a jej metódy.
 3. Odpady a ich likvidácia. Čistenie odpadových vôd. Aeróbna a anaeróbna fermentácia, kompostovanie. Čistenie ovzdušia. Indikátory čistoty životného prostredia. Bioplyn.
 4. Polysacharidy a sacharidy.
 5. Lipidy z mikroorganizmov.
 6. Alkoholy, alkoholické nápoje a rozpúšťadlá. Etanol, acetón, butanol, glycerol, butylénglykol. Výroba piva, vína a destilátov.
 7. Organické kyseliny a aminokyseliny. Kys. octová, mliečna, citrónová a ďalšie. Mikroorganizmy používané pri príprave aminokyselín, ich fermentačná príprava, izolácia a použitie.
 8. Produkcia bunkovej hmoty - biomasy. Droždie. Získavanie bielkovín. Baktérie, kvasinky a huby. Mikroorganizmy v poľnohospodárstve.
 9. Antibiotiká, ich pôvod, rozdelenie a vlastnosti.
 10. Vitamíny a koenzýmy.
 11. Hormóny.

Odporúčaná literatúra:

 • Zdeněk Vodrážka : Biotechnolpgie, Academia Praha, 1992.
 • Bohumil Sykita : Biotechnologie pro farmaceuty, FaF UK Praha, 1984.Viac informácii...