Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Biochémia fyziologických procesov

 1. Bunka
 2. Bunkový cyklus, regulácia bukového cyklu
 3. Apoptóza
 4. Embryogenéza
 5. Biomembrány, transmemránový potenciál, iónové kanály, membránové pumpy
 6. Orgánová špecializácia, fyziológia pečene a žlčníka
 7. Fyziológia obličiek
 8. Endokrinný systém, význam vnútornej sekrécie, mechanizmus účinku hormónov
 9. Second messengers (druhý poslovia)
 10. Všeobecná neurofyziológia (receptory, nervové štruktúry), nervový vzruch, akčný potenciál, vedenie nervového vzruchu
 11. Neurofyziológia
 12. Fyziológia svalov, kontrakcia svalov
 13. Imunológia

Doporúčená literatúra:


Seminár z biochémie fyziologických procesovViac informácii...