Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Praktikum z biochémie

Odbor: B Ročník: druhý Semester: zimný Rozsah: 0/4 (Z)

Odbor: CH Ročník: druhý Semester: letný Rozsah: 0/6 (Z)

Odbor: VE, GCH, FCH, BCH, MCH, CHPs Ročník: tretí Semester: letný Rozsah: 0/4 (Z)

Odbor: EnCH Ročník: tretí Semester: zimný Rozsah: 0/6 (Z)


Tu si môžete stiahnuť SKRIPTAViac informácii...