Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach >> Prírodovedecká fakulta >> Ústav chemických vied

Katedra biochémie

 Pracovisko biochémie a štruktúrnej analýzy biomakromolekúl

Fluorimetria

Varian Cary Eclipse spektrofluorimeter

Varian Cary EclipseViac informácii...